نمایندگی های تولیدی بازرگانی برزگر

شعبه مرکزی

نام مسئول: اسماعیل برزگر

سال تاسیس: 1365

شماره تماس: 02833162890 - 02833162891 - 02833162892

فکس: 02833162894

آدرس: قزوین کیلومتر 5 جاده قزوین به بوئین زهرا-نرسیده به سه راه الوند