سمپاش زراعی توربینی (کمپرسی و کششی)

Turbine field sprayer (dump and traction)

گروه محصول : سمپاش زراعی

سمپاش سمپاش زراعت توربینی فن دار برزگر تولیدی بازرگانی کشاورزی

سوارشونده و یا کمپرسی(اتصال سه نقطه) 2000و 1000 لیتری كششي و یا چرخدار (اتصال يك نقطه)600 و 800 و1000 لیتری

نقد و بررسی محصول

شناخت و كاربرد: اين سمپاش جهت مبارزه با انواع آفات و بيماري ها در كليه مزارع درختان مرتفع از جمله نخل‌ها و نيز محلول پاشي در سطح وسيع براي مبارزه با آفاتي نظير سن گندم ، ملخ و غيره كاربرد فراوان دارد. مزايا: • يكنواختي عملیات محلول پاشی به‌ دليل يكنواختي قطر ذرات محلول و حذف خطاي انساني در محلول پاشی • كاهــش مصـــرف محلول به میزان 50%درمقـايســه با سمپاش‌هاي لانس دار و عدم ريزش محلول روي زمين • حفظ محيط زيست • كاهش هزينه سمپاشی با کم کردن نيروي كارگري ويژگي‌هاي سمپاش: مخزن پلي اتيلن 3 تكه شامل : الف- مخزن اصلي ب- مخزن شستشوي دست ج- مخزن شستشوي مدار مجهز به صافي فشار جهت جلوگيري از گرفتگي نازل‌ ها مجهز به پركن مخزن مكشي(عدم ارتباط مخزن سم با منابع آب ) مجهز به گيربكس دوسرعته در افزايش كارآيي سمپاش هنگام كار با تراكتورهاي مختلف به منظور مصرف بهينه سوخت مجهز به نازل هاي ضد چكه (حفظ محیط زیست) مجهز به همزن هیدرولیکی به منظور یکنواختی محلول سم درزمان سمپاشی مجهز به سيستم كلاچ مخصوص به منظور انتقال افزايشي نيرو از حداقل به حداكثر جهت جلوگيري از صدمات وارده به پمپ و گيربكس انواع سمپاش : 1- سوارشونده و یا کمپرسی(اتصال سه نقطه) 2000 - 1000 لیتری 2- كششي و یا چرخدار (اتصال يك نقطه)600 - 800 - 1000 لیتری

مشخصات فنی

نظرات خود را بنویسید.