محصولات

محصولات تولیدی بازرگانی برزگر

روتیواتور کشویی (هیدرولیک و مکانیکی)

سوارشونده و یا کمپرسی(اتصال سه نقطه) 2000و 1000 لیتری كششي و یا چرخدار (اتصال يك نقطه)600 و 800 و1000 لیتری

سمپاش باغی اتومایزر

سمپاش لانس دار .نازل.کشاورزی.سمپاش.برزگر.تولیدی.بازرگانی.لانس .شیلنگ.

لانس اتوماتیک دوطرفه پروانه ای