نمایشگاه بین المللی ماشین آلات کشاورزی مشهد بهمن ماه 1399

حضور تولیدی بازرگانی برزگر در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات کشاورزی از 8 بهمن الی 11 بهمن ماه 1399

Image

گروه تولیدی بازرگانی برزگر بسیار خرسند بوده که توانسته در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات کشاورزی در استان مشهد به روز ترین دستاوردهای خود را عرضه کرده است . امید است در سال بعد دستگاه هایی عرضه نماید که باعث سهولت کار کشاورزان عزیز این مرز و بوم گردد .