نمایشگاه بین المللی ماشین آلات کشاورزی همدان 99

28تا 31 مرداد1399 نمایشگاه بین المللی همدان

Image

حضور مجموعه تولیدی بازرگانی برزگر در هفدهمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات کشاورزی در استان همدان 99